DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN VĂN THIẾT Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
2 NGUYỄN VAN ĐÔNG Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
3 PHẠM VĂN THÁI Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
4 BA THỊ XUÂN HOA Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
5 PHẠM THANH QUYỀN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
6 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
7 HUỲNH THỊ SEN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
8 LÊ THỊ ĐÁ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
9 NGUYỄN THỊ KIM ANH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
10 NGUYỄN THỊ BÉ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
11 đỗ văn tẩn Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
12 LÊ DUY BẢO Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
13 NGUYỄN THỊ CẦM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
14 ĐẶNG HUỲNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
15 NGUYỄN THẾ PHONG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
16 LÊ VĂN ĐỒNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
17 ĐÀO THỊ LONG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
18 NGUYỄN ON Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
19 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
20 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
21 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
22 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
23 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
24 HUỲNH TRANG Lĩnh vực đất đai UBND huyện Đức Phổ
25 TRẦN THỊ BY Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ
26 VÕ VĂN TỰ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
27 ĐINH TRỌNG THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
28 VÕ THỊ HỒNG VI Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
29 LÊ VĂN ANH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
30 VÕ VĂN DŨNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
31 NGUYỄN CƯỜNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
32 NGUYỄN HOÀI TẤN Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
33 LÊ MINH KHA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
34 HỒ VĂN SĨ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
35 HỒ NGỌC THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
36 VÕ NGỌC TRƯỜNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
37 NGUYỄN SANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
38 DƯƠNG HIỂN THỌ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
39 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
40 TRẦN THỊ KIM CÚC Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
41 LÊ THỊ LIỄU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
42 NGUYỄN ĐỨC CAM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
43 TRẦN THỊ NHÂN HUẤN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
44 NGUYỄN QUỐC VĂN Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ
45 ĐINH TRỌNG THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
46 NGUYỄN MINH HÙNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
47 NGUYỄN GA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
48 NGUYỄN LAM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
49 NGUYỄN ĐÔNG ÂU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
50 TÔ NAM HÙNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
51 HỒ TẤN PHÁT Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
52 ĐẶNG VĂN ĐỒNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
53 LƯƠNG THỊ NĂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
54 LÊ THANH CHIẾN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
55 NGUYỄN TẤN TRUYỀN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
56 NGUYỄN LONG TIN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
57 PHẠM THỊ TẨY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
58 TRẦN TÙNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
59 LÊ TẤN CHỌN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
60 HUỲNH THỌ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
61 TRẦN HAY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
62 NGUYỄN THỊ THU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
63 HUỲNH HIÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
64 HUỲNH TRỌNG HÓA Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
65 LÊ THỊ MINH HẢI Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ
66 NGUYỄN THƯ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
67 TRẦN VĂN SƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
68 LÊ TRẦN HOÀI TƯỞNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
69 ĐINH XUÂN THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
70 ĐINH XUÂN BÌNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
71 ĐINH VĂN NHƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
72 ĐINH VĂN NHƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
73 NGUYỄN TẤN LÂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
74 NGUYỄN THỊ YÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
75 NGUYỄN TẤN DŨNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ