DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 LÊ THỊ LIỄU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
42 NGUYỄN ĐỨC CAM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
43 TRẦN THỊ NHÂN HUẤN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
44 NGUYỄN QUỐC VĂN Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ
45 ĐINH TRỌNG THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
46 NGUYỄN MINH HÙNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
47 NGUYỄN GA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
48 NGUYỄN LAM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
49 NGUYỄN ĐÔNG ÂU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
50 TÔ NAM HÙNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ