DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 đỗ văn tẩn Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
12 LÊ DUY BẢO Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
13 NGUYỄN THỊ CẦM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
14 ĐẶNG HUỲNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
15 NGUYỄN THẾ PHONG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
16 LÊ VĂN ĐỒNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
17 ĐÀO THỊ LONG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
18 NGUYỄN ON Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
19 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
20 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ