DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
161 VÕ NGỌC SỰ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
162 VÕ NGỌC SỰ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
163 lê trung nhượng Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
164 TRẦN THỊ MỸ LOAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
165 PHAN VĂN NHIỄM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
166 NGUYỄN VĂN NHO Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
167 NGUYỄN VĂN NHO Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
168 NGUYỄN VĂN ĐỦ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
169 LÊ VĂN SỸ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
170 võ thị bắc Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ