Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
81.42 %
Đã tiếp nhận
20723
hồ sơ
Đã xử lý
18048
hồ sơ
Xem chi tiết
Số lượt truy cập
0 0 2 7 1 6 6 0
Đang online: 3
Thành viên: 0
Khách: 3
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ