Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
82.61 %
Đã tiếp nhận
11816
hồ sơ
Đã xử lý
9973
hồ sơ
Xem chi tiết
Số lượt truy cập
0 0 1 7 8 6 2 2
Đang online: 21
Thành viên: 0
Khách: 21
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý