Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
82,9 %
Đã tiếp nhận
27853
hồ sơ
Đã xử lý
24437
hồ sơ
Xem chi tiết
Số lượt truy cập
0 0 3 2 7 3 2 3
Đang online: 4
Thành viên: 0
Khách: 4
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ